Ang. valet i USA:
De s.k. Trump-anhängare som stormade kongressbyggnaden bar omisskännliga spår av vad vi brukar kalla huliganer. De bryr sig inte om konflikten gäller fotboll eller politik, bara det finns anledning att attackera en verklig eller påhittad motståndare. Galna hundar är en passande beskrivning av dem.