Munskyddet sitter på fel ställe. Det borde sitta på pannan i stället. Det är det stället som ger fina eller fula tankar som skjuts genom luften med ljusets hastighet och kan uppmuntra eller skada mottagaren på ett subtilt plan. Tankarna styr vårt handlande och gör att vi handlar rätt eller fel och tänker fula eller fina tankar om dem vi möter. Ett virus är illa nog, ibland väldigt illa, men det går i de flesta fall över. Men en ful tanke går inte över om man inte bearbetar den intensivt och med eftertanke. Beställ ett pannskydd som stoppar dåliga tankar och släpper igenom goda. Var köper man sådana tro? Kanske någon uppfinnar-Jocke som läser detta får en idé hur man tillverkar dem och marknadsför dem. Eller den som vågar kör helt enkelt oskyddat!
"Change your thoughts and you change your world"
- Norman Vincent Peale


                        Copyright 2020 © Björn Johnsson