Berättelsen kommer inte att publiceras förrän tidigast till hösten 2021. Info kommer.