Talesättet "Det är ingen ko på isen" syftar på att läget är lugnt, det är ingen panik, lugna puckar etc. Det är en talande beskrivning, de allra flesta vet vad man menar när man tappade en snusdosa, men hade en i reserv. Då var läget under kontroll, du hade ju en burk till som du kunde tugga dig igenom. Det var ingen ko på isen. 
      Men nu är det sommar och kon med isen är några månader bort. Så därför föreslås som alternativt, säsongsvariabelt talesätt: "Det är ingen gås i smöret". Alla som jag sagt det till har svalt det utan minsta tvekan. 
      De har förstått exakt vad jag menat. Det är bara det att vid närmare granskning håller det inte. Det ska till ett extremt läge för att en gås ska trampa i smöret. För det första måste man ha glömt att stänga kylskåpsdörren, för det andra ska man ha gäss i köket och för det tredje ska kylskåpet var så stort att det får plats en gås där. Situationen blir alltså helt ohållbar, sådana lägen kan bara finnas i tecknade serier som t.ex. TV-serien "Family guy". 
      Det är satsmelodin som gör att man sväljer gåsen i smöret. Det är samma melodi som kon på isen och ungefär samma längd. Båda meningarna börjar med "Det är ingen...". Mottagaren har redan klart för sig vad som komma skall och lyssnar knappt på resten. 
      Kanske manar det här till eftertanke, kanske borde vi lyssna mer på vad andra har att säga i stället för att ha förutfattade meningar och dra förhastade slutsatser. Vi har allt att vinna och inget att förlora på det.