Vad är det för skillnad på kynnet hos danskar, norrmän och svenskar? En variant från 50-talet:

När ett danskt barn ramlar och slår sig, pussar och kramar och tröstar mamman barnet.

När ett norskt barn ramlar och slår sig, reser mamman barnet upp och fortsätter gå.

När ett svenskt barn ramlar och slår sig, startar familjen med hjälp av kommunen en utredning.