Parafras på en ordvits:

”Es ist Unser in die Luft und bald kommt Stefan Löfven”.

      Så gott som alla uttalar statsministerns namn fel på grund av den utelämnade grav-accenten ´. Namnet Löfven borde i dess nuvarande form uttalas med kort e, enligt grammatiska regler.

      Hur skulle det låta om vid sa Carl von Linne i stället för Carl von Linné? Inget vidare, eller hur?

      Ta tag i ditt namn och sätt dit en grav accent, Stefan Löfvén, för att undvika att bli en ordvits.


Copyright (C) 2021 Björn Johnsson